Politica pentru protecția datelor cu caracter personal

Prin folosirea prezentului website în calitate de utilizator/ vizitator, va exprimati in mod expres consimtamantul ca datele dvs. personale completate pe acest website, să fie procesate de TBI Bank EAD Sofia – Sucursala București și de companiile din Grup, în vederea realizării unor studii de piață, în scopuri statistice, dar și pentru a răspunde solicitărilor, întrebărilor și sugestiilor dvs. TBI Bank EAD Sofia – Sucursala București este înregistrată sub nr. 26838 operator de date cu caracter personal în Registrul deevidenta a prelucrarilorde date cu caracter personal,  deținut de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

TBI va păstra confidențialitatea datelor dvs.cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale. TBI poate procesa și stoca datele personale conform prevederilor legale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu toate modificările ulterioare, dispuneți de următoarele drepturi: dreptul la informare (dreptul de a fi informat în privința identității operatorului, scopul in care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența drepturilor prevăzute de Legea 677/2001 pentru persoana vizata și condițiile în care pot fi exercitate), dreptul de acces la date (dreptul de a obține de la TBI Bank EAD Sofia – Sucursala București, la cerere şi în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care va privesc sunt sau nu sunt prelucrate de aceasta), dreptul de intervenție asupra datelor (dreptul de a obține, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea, ștergerea sau transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, în special a datelor incomplete sau inexacte), dreptul de opoziție (dreptul de a va opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele personale să fie prelucrate, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (dreptul de a solicita și de a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice in privinta persoanei vizate., adoptată exclusiv pe baza unei prelucraride date cu caracter personal, efectuate prin mijloace automate, destinate sa evalueze anumite aspecte ale personalității dvs., precum competența profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea aspecte), dreptul de a se adresa justiției (dreptul de a contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instantele de judecata, în vederea apărării drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001, care au fost încălcate).

Toate aceste drepturi pot fi exercitate prin transmiterea unei cereri intocmita in foma scrisa, datata și semnata, insotita de o copie lizibila dupa buletinul sau cartea de identitate, pe adresa TBI Bank EAD Sofia – Sucursala București, cu sediul in Bucuresti, Str. Putul lui Zamfir nr.8-12, etaj 4, sector 1, in care solicitati sa se comunice datele personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon), sau in care veti mentiona datele asupra carora solicitati interventia, motivul justificat si modul de interventie sau in care se veti mentiona datele asupra carora solicitati opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a persoanei vizate.